Idéen til MindSmart opstod af 2 konkrete oplevelser:

1. På ekstrem kort tid skulle jeg gøre et hold elever klar til eksamen - det kunne kun lade sig gøre ved at inddrage e-learning.
2. Min egen datter fortalte, at ingen i hendes gymnasieklasse kunne forstå, hvad deres matematiklærer sagde - de havde brug for et alternativ.

12
Erfarne lektorer
5000
Studerende
12
Kurser

“Det er naturligt at være frustreret som studerende – hvis ikke du jævnligt er frustreret, er det fordi, du ikke lærer nok”

Jørgen Klitlyng, Iværksætter

MindSmart – af elever for elever

Som en del af faget virksomhedsøkonomi på HHX skulle mine elever træne udarbejdelse af en strategisk plan for en virksomhed. Tidspunktet var sammenfaldende med min idé til MindSmart, og derfor tilbød jeg dem at bruge MindSmart som case.

Inden jeg så mig om, var eleverne i gang med at udforme manuskript til en film, som på en sjov måde kunne fortælle andre studerende om mulighederne med MindSmart. Resultatet finder I ovenfor.

Herudover blev der udarbejdet value proposition, customer segments og alle de andre elementer som indgår i strategimodellen Business Model Canvas. MindSmart er altså af elever for elever.

Visionen

Visionen med MindSmart er at kunne tilbyde danske gymnasieelver top-kvalitets undervisning leveret af nogle af Danmarks bedste lektorer.

Lektorerne skal være vellidte hos de elever de underviser på deres skole til hverdag, og de skal have en passion for hele tiden at løfte elevernes resultater gennem udvikling af nye modeller, metoder og pædagogiske tilgange.

Ovenstående skal give MindSmarts medlemmerne en oplevelse af, at de får stillet de absolut bedste skabeloner og hjælpemidler til rådighed mhp. effektiv opgaveløsning.

Vi ønsker at dække gymnasiale fag bredt inden for HHX, STX og HTX

MindSmart team

Plugins your themes with even more features.